Splošni pogoji uporabe

Lastnik spletne strani in domene www.coolio.si (v nadaljevanju: Spletna stran) in mobilne aplikacije Coolio je LVMG d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana, matična številka: 7040113000 (v nadaljevanju: Coolio). Coolio si prizadeva, da so podatki navedeni na Spletni strani točni in ažurni. Podatki na spletni strani so zgolj informativne narave in nimajo pravnih posledic, razen kadar je to izrecno navedeno.

Sama uporaba spletne strani ali mobilne aplikacije Coolio ne ustvarja nikakršnega pravnega razmerja med Cooliem in uporabniki. Pravno razmerje je ustvarjeno izključno s pogodbo v pisni obliki, ki je sklenjena med Cooliem in vozniki oziroma naročniki.

Coolio in ustvarjalci Spletne strani v nobenem primeru ne odgovarjajo tretjim osebam za kakršnokoli škodo, ki bi lahko izhajala iz obstoja, dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe Spletne strani ali aplikacije Coolio, ali v zvezi s Spletno stranjo ali aplikacijo Coolio, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini tako Spletne strani, kot tudi aplikacije Coolio.

Coolio ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov pridobljeno iz tretjih virov ali preko povezav, ki niso last Coolia in prav tako en odgovarja za spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov na teh povezavah. Coolio si pridržuje pravico, da kadarkoli brez razloga spremeni vsebino Spletne strani brez vnaprejšnjega obvestila in za posledice takšnih sprememb ne nosi nobene odgovornosti.

Coolio je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami Spletne strani in aplikacije Coolio v najširšem pomenu (grafike, fotografije, video posnetki, besedila itd.), objavljenimi na Spletni strani. Vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršno koli razširjanje v komercialne namene je prepovedano.

Izjemoma je dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskih del na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Prav tako sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno uporabo.

Coolio je zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov Spletne strani in aplikacije Coolio skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Coolio obdeluje osebne podatke skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, to je osebne podatke oseb s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja in  osebne podatke oseb, ki so dale soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

Z uporabo aplikacije Coolio se strinjate, da vas sme tako Coolio, kot tudi naročnik posamezne oglaševalske kampanje od časa do časa kontaktirati, pri čemer se tretjim osebam s katerimi ni sklenjena ustrezna pogodba o obdelavi osebnih podatkov, osebni podatki ne posredujejo in tako bo naročnik z vami kontaktiral anonimno, kot z nedoločenim in nedoločljivim uporabnikom aplikacije.

S posredovanjem kontaktnih podatkov Cooliu, preko Spletne strani ali aplikacije Coolio, soglašate, da sme Coolio uporabljati vaše podatke za namene neposrednega trženja.

Namestitev piškotkov na Spletni strani je urejena v skladu z  zakonom, ki ureja elektronske komunikacije. Coolio bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika  pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Pred tem je uporabnik jasno in izčrpno obveščen o Cooliu in namenih obdelave teh podatkov. Soglasje uporabnika, ki je podano svobodno in izraža njegovo voljo, Coolio pridobi preden se piškotek namesti oziroma se zberejo podatki uporabnika. Uporabnik je na Spletni strani obveščen, katere informacije se nameravajo shraniti v piškotku, s kakšnim namenom in kakšno je obdobje veljavnosti piškotka, ki ga bo sprejel. Za uporabnikov sprejem  piškotka se šteje jasna privolitev (označitev), ki jo uporabnik lahko poda ob uporabi Spletne strani ali z jasno izraženim konkludentnim dejanjem. Dejstvo, da je uporabnik sprejel piškotek, se šteje kot veljavno soglasje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki izhajajo iz tega piškotka.

Z vstopom na Spletno stran in/ali uporabo aplikacije Coolio se strinjate z zgoraj zapisanim. Če se s tem ne strinjate, vas prosimo, da Spletne strani in aplikacije Coolio ne uporabljate. Pravno obvestilo in pogoji uporabe se lahko kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremenijo, zato priporočamo, da ga od časa do časa preberete.