Izjava o zasebnosti

V nadaljevanju so navedene vse pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo na podlagi prijave v aplikacijo Coolio, vaše uporabe aplikacije in ostalih osebnih podatkov, ki nam jih prostovoljno posredujete. S posredovanjem vaših osebnih podatkov in uporabo programske opreme soglašate, da lahko družba LVMG d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili te politike zasebnosti.

Določila te politike zasebnosti se nanašajo na podatke, ki jih sami posredujete LVMG d.o.o., posredovanje oglaševalskega prostora, d.o.o., Ulica Marije Mlinar 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Coolio) in na osebne podatke, ki jih Coolio zbere preko spletne strani www.coolio.si, preko mobilne aplikacije Coolio in preko Facebook strani Coolio in naprave nameščene v vaše vozilo (v nadaljevanju: Sledilnik) (v nadaljevanju: Zbrani osebni podatki).

Storitve Coolio so namenjene posredovanju oglasne površine v obliki zunanjosti avtomobilov uporabnikov, naročnikom oglasnih prostorov.

Z uporabo storitve Coolio nam posredujete naslednje osebne podatke:

 • kontaktne osebne podatke, kot so ime in priimek, naslov in naslov elektronske pošte ter telefonsko številko in datum rojstva;
 • informacije posredovane z vašega Facebook računa, kot so vaš javni profil, seznam prijateljev, naslov elektronske pošte;
 • podatke o vozilu.

Podatki, ki jih zbiramo na podlagi uporabe mobilne aplikacije Coolio in Sledilnika:

 • lokacijske podatke, ki jih zapisuje in posreduje Sledilnik;
 • tip mobilne naprave, ki jo uporabljate in različica operacijskega sistema, nameščenega na mobilni napravi;
 • identifikacijske podatke vaše mobilne naprave;
 • IP-naslov;
 • informacije o uporabi aplikacije.

Spletna stran in mobilna aplikacija Coolio uporabljata tehnologijo za avtomatizirano zbiranje informacij o vaši uporabi spletne strani in o napravi, s katero dostopate do spletne strani.

Podatke, ki nam jih posredujete oziroma ki jih zbiramo z mobilno aplikacijo Coolio ali s Sledilnikom, uporabljamo za:

 • razvoj, upravljanje, izboljševanje in zagotavljanje vseh funkcionalnosti storitve zdaj in v prihodnosti ter za upravljanje vašega uporabniškega računa;
 • razumevanje in analiziranje uporabniških trendov in preferenc uporabnikov zaradi izboljšanja delovanja in videza storitve, razvoja novih lastnosti in funkcionalnosti storitve ter zaradi izboljšanja uporabniške izkušnje;
 • zagotavljanje podpore uporabnikov in odpravo tehničnih težav;
 • varstvo interesov in izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz katerekoli pogodbe, sklenjene med vami in Coolio, ali druge pogodbe;
 • komuniciranje z vami;
 • obračun storitev;
 • marketinške raziskave, spremljanje vedenja in navad uporabnikov, pripravo in prilagoditev ter dopolnitev ponudb, profiliranje uporabnikov in segmentacijo ter druge marketinške in poslovne analitike;
 • pošiljanje obvestil o komercialnih ponudbah in novostih;
 • druge namene v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Vi, kot uporabnik storitev, nam dovoljujete, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, osebni podatki, zbrani na podlagi vaše uporabe storitev, obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi, vodi in vzdržuje Coolio.

Uporabnik storitev dovoljuje Coolio, da v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, obdeluje osebne podatke, zbrane na podlagi vaše uporabe storitev, za namene neposrednega trženja, profiliranja strank in izvajanja drugih programov, zase in za naročnike storitev Coolio.

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov, s pisno zahtevo, poslano na naslov spletne pošte info@coolio.si.

Coolio lahko zaradi zagotavljanja storitev in za druge zgoraj opredeljene namene obdeluje naslednje geolokacijske podatke zbrane preko Sledilnika: GPS koordinate, hitrost, smer, prevožena pot in nadmorska višina, ter druge diagnostične kode in podatke o vožnji in mirovanju vozila.

Coolio lahko podatke, vključno z osebnimi podatki in podatki o geolokaciji, deli s tretjimi osebami, ki v njegovem imenu in za njegov račun izvajajo storitve, vključno s shranjevanjem podatkov, raziskavami, tehnično podporo in podporo uporabnikom, logističnimi storitvami in zagotavljanjem elektronske pošte ter analitike podatkov. Tretje osebe, ki Coolio zagotavljajo omenjene storitve, so pogodbeno in na podlagi zakona obvezane, da varujejo osebne podatke, ter jih smejo obdelovati le v obsegu in za namen, določen s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, sklenjeno s Cooliem.

Storitev Coolio je v celoti bazirana na strežnikih na območju držav članic EU. Če uporabljate storitev Coolio v tretjih državah (zunaj EU ali EGP), se morate zavedati, da se zaradi zagotavljanja storitve vaše informacije lahko prenašajo, shranjujejo in obdelujejo v tretjih državah, kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ne predpisuje tako visokih standardov kot v državah članicah EU ali EGP. Z uporabo storitve Coolio v tretjih državah soglašate, da se lahko vaši osebni podatki prenašajo in posredujejo subjektom, ki so v teh tretjih državah, na kar Coolio nima in me more imeti vpliva.

Kot posameznik, čigar osebni podatki se obdelujejo, imate pravico do seznanitve, vpogleda, prepisa, kopiranja, popravka, dopolnitve, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov. Te pravice lahko uveljavljate s pisno zahtevo poslano na elektronski naslov info@coolio.si. Kljub morebitnemu preklicu privolitve lahko Coolio vaše osebne podatke nadalje obdeluje, če ga k temu obvezujejo določbe zakona, drugih slovenskih ali evropskih pravnih aktov, sodnih odločb ali odločitev drugih pristojnih organov.

LVMG d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane Coolio uporabnikom ali tretjih osebam zaradi nepravilne uporabe aplikacije, Sledilnika, drugih Coolio storitev, kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil.

LVMG d.o.o. si pridržuje pravico, da aplikacijo Coolio in Sledilnik kadarkoli spremeni, zamenja ali nadgradi, po predhodnem obvestilu pa tudi umakne.

Vse zlorabe aplikacije Coolio ali Sledilnika so kaznive.

Pogoji politike zasebnosti se lahko spremenijo brez predhodne obvestitve uporabnika.